TÜSİAD E-Ticaret Raporunu Yayınladı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) “Dijital Pazarın Odak Noktası E-Ticaret: Dünya’da Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar” başlıklı e-ticaret raporunu bir sunum eşliğinde […]