Active Server Pages ( Türkçe: Etkin Sunucu Sayfaları) kısaca ASP, Microsoft’un ilk dinamik web sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu taraflı betik motoru. Klasik ASP ya da ASP Klasikolarak da bilinir.

Bir ASP dosyasının içinde, özel nesneler ve VBS, JS, SQL kodları bulunur, bu sayfalar istemci tarafından istendiğinde sunucu öncelikle ASP içindeki kodları icra ederek, istemciye göndereceği bilgiyi oluşturur ve gönderir. Gönderilen bilgi genellikle HTML (ya da SGML) şeklindedir. Fakat sadece bunlarla sınırlı değildir, aynı şekilde bir grafik dosyasıda oluşturulup, istemciye gönderilebilinir.

ASP sayfaları HTML kodlarının içine gömülü şekilde oluşturulduğu halde bir kez server tarafından yorumlandığında saf HTML olarak döner. Kaynak kodlara bakıldığında ASP kodları görülmez. Bu kodlamacıların kaynaklarını saklamalarını kolaylaştırır.

ASP’nin ortaya çıkış nedenlerinden birisi de CGI dillerinin Oturum (Session) ve Uygulamaların (Application) başından sonuna kadar izlenmesinin yetersiz oluşundandır.

ASP’de Kullanılan Nesneler

ASP sayfalarında özel altı adet nesne kullanılır.

[checklist]Application:[/checklist]

[checklist]ObjectContext:[/checklist]

[checklist]Request:[/checklist]

[checklist]Response:[/checklist]

[checklist]Server:[/checklist]

[checklist]Session:[/checklist]

<%

%>

Asp kodları yukarıda görülen etiketler arasına yazılır.

<%
Response.Write("Merhaba Dünya")
%>

Yukarıdaki kod ekrana “Merhaba Dünya” yazısını yazdırır.

<%
Dim deneme
%>

Yukarıdaki kod ile asp’de deneme adında değişken tanımlamış olduk. İstersek direkt olarak değişkenin ismini yazarak da kullanabiliriz.

<%
Response.Redirect("deneme.asp")
%>

Bu kod ise yazıldığı sayfayı deneme.asp sayfasına yönlendirir.

<!--#include file="abc.asp" -->

ASP ile oluşturulmuş bir sayfaya başka bir dosyadan içerik çekme işlemine yarar. abc.asp adında bir dosyamız var bu dosyamızın için kodumuzu yazdığımızda sayfamıza abc.asp dosyasının içeriğide eklenecektir.

ASP ile genellikle değişken veri isteyen sayfalar yapılır. Örneğin bir sitenin mutlaka haberler, forum, ziyaretçi defteri gibi modüllere ihtiyacı vardır. Bütün bunları HTML’de ancak Flash, Javascript gibi bir ek bileşenle de gerçekleştirebiliriz ama bunlar sayfanın performansını düşürür ve tasarlanması ve kodlanması zordur. Oysa ASP’de bütün bunlar birkaç satırlık basit kodlarla yapılabilir. ASP ile bazı örnek kodlar:

<%
Dim Zaman : Zaman = hour(now)
If (Zaman > 20) Then
Response.Write("İyi geceler")
Else 
Response.Redirect("http//www.wikipedia.org")
End If
%>

Bu kod ile saat sekizden büyükse “İyi geceler” yazdırdık, küçükse bir internet adresine yönlendirdik.

<%

    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    objConn.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.MapPath("database.mdb")

%>

Bu kod ile bir Ms Access veritabanına bağlantıyı sağladık.

<%

 Set sur = Server.CreateObject("adodb.connection" )
 sur.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; SERVER=IPADRESİ; UID=KULLANICIADI; pwd=SİFRE; db=VERİTABANI;"

%>

Yukardaki kod ise MySql veritabanına bağlanmamızı sağlar.

Recordset :

<%

set tablo = server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from uye"
tablo.open sql,baglanti,1,3

%>
Replace fonksiyonu ile karakter duzenleme

<%

'öncelikle fonksiyonu yazalım

Function Duzelt(ByVal deger)
   If deger = "" Then Exit Function
   deger = Replace(deger, "A", "C")
   deger = Replace(deger, "L", "E")
   deger = Replace(deger, "İ", "M")
   Duzelt = deger
End Function

degisken = "ALİ"

Response.Write( Duzelt(degisken) )

'Çıkan sonuç  CEM olacaktır

%>
Serkan Dinç
Serkan Dinç
Asıl işi Allah'a kulluk olmak olan bir garip Sosyal Medya Uzmanı... Sosyal Medya ile ilk olarak Saadet Partisi sayesinde tanıştım. Ardından Ayça Ajans sayesinde içli dışlı oldum ve burada Sosyal Medya ile ilgili kullanıldım. Kullanılıp bir kenara atıldıktan sonra Sosyalimci blogu kurdum ve yine aynı sene içerisinde Pio Ajans'ın kurucu ortaklığını üstlendim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.